Nettsida "Kristen i Førde" er ei felles nettside for kristne kyrkjer og organisasjonar i Førde. Her kan du finne informasjon om forsamlingar, møte, ungdomsarbeid, bibelgrupper, foreiningar, gudstenester og andre aktivitetar som desse organisasjonane driv.